Öppenvårdsbehandling

Spelberoendet är en plågsam sjukdom. Den smyger sig på förhållandevis obemärkt, tills man passerar den osynliga gränsen och går in i ett beroende. En gräns över vilken man aldrig kan backa tillbaka över. Det är en sjukdom. Det är inte någons fel. Ingen väljer att bli beroende, men var och en är ansvariga att göra något åt den. Då alla beroenden tenderar att vilja vara konstanta, kommer vi i behandlingen att beröra olika uttrycksformer.

Spelberoende personer kan tillfriskna. Men inte av egen kraft – de behöver ta hjälp

Det som börjar som något kul och ofta glamoröst blir snabbt destruktivt. Och snart helt ohanterligt. Ständig stress, dålig sömn och lögner som avlöser varandra, är bara några av de konsekvenser ett spelmissbruk orsakar. Men det är aldrig försent att förändra sin situation. Orsaken till att någon utvecklar ett spelmissbruk kan vara många. Men något varje enskild individ behöver ta ansvar för själv. Det är dessvärre omöjligt att göra den resan själv, många har provat. Men ingen har lyckats. Identifikation skapar hopp. Vetskapen om att hela vår behandling har formats av personer som haft samma typ av problem som en själv ger oanade krafter.

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara:

 • Ödelagd ekonomi
 • Förlorade arbeten
 • Förlorade relationer
 • Självmordstankar
 • Självhat
 • Skam
 • Depression
 • Panikångest

Spelfrihetens behandlingsform för spelberoende

Vår behandlingsmodell följer självfallet de nationella riktlinjerna gällande KBT och MI, men vi har även adderat en rad andra moduler som behövs för att lära sig ett nytt sätt att leva utan spel. Behandlingen bygger på en varierad terapi såsom relationell, existentiell och gestaltterapi.

Behandligen är uppdelad i två steg som sträcker sig över 16 månader. Självfallet bjuds de anhöriga in vid planerade tillfällen. Den här behandlingen syftar till att livet ska kunna fortsätta som vanligt, i högsta möjliga mån.

Teman som vi diskuterar:

 • Beroendesjukdomen
 • Vägen till frihet
 • Lämpliga miljöer och sällskap
 • Tomhet och ångest
 • Vad är en kidnappad hjärna?
 • Vad är projektioner?
 • Affektteori
 • Hantering av spelsug?
 • Du får inga återfall, du tar återfall.
 • Vad har jag gjort med mig själv och andra?
 • Våra anknytningsmönster.
 • Hantera andra besattheter.
 • Strategier för att inte spela.
 • Reparation av relationer.
 • Ett dagligt program.

Upplägg för öppenvårdsbehandling:

 • Behandlingen genomförs digitalt via ZOOM.
 • Denna behandling är schemalagd på vardagskvällar tisdag, onsdag och torsdag
 • Tiderna är förlagda mellan 16.00-19.00
 • Stort fokus på anhöriga
 • Gruppaktiviteter varje dag
 • Individualterapeutiska samtal varannan vecka
 • Regelbundna självhjälpsmöten
 • Öppenvårdsbehandling steg 2 pågår under 16 veckor
 • Steg 3 (efterföljande behandling) rekommenderas direkt efter att steg 2 är avslutat.
 • För prislista maila intresseanmälan till: info@spelfriheten.se
 • Inga långa väntetider

Spelfrihetens utvecklingskurva bygger på en studie som gjorts på 100 personer som är spelberoende.

Insjuknandet

 • Spelar kontrollerat
 • Första större vinsten
 • Ökade insatser
 • Tar större risker
 • Spelar i smyg
 • Ljuger om allt
 • Sover dåligt
 • Tillvaron kretsar kring spel
 • Problem hemma
 • Jagar förluster
 • Tömmer brevlådan först av alla
 • Lånar av alla
 • Gör kriminella handlingar i jakten på pengar
 • Lånar av farliga personer
 • Problem i alla relationer
 • Dödsångest
 • Kan inte betala räkningar
 • Kan inte låna mer
 • Kan inte spela mer
 • Totalt sammanbrott
 • Tre alternativ återstår landsflykt, självmord eller berätta sanningen

Tillfrisknandet

 • Ett liv i frihet
 • Inga hemligheter
 • Bättre ekonomi
 • Får nya intressen
 • Skapar hopp åt andra hjälpsökande
 • Familj och vänner uppskattar förändringarna
 • Sover bättre
 • Gottgör relationer
 • Självkänslan återvänder
 • Familjen får nytt hopp
 • Ansvarsfull
 • Tar inga snabba beslut
 • Impulshantering
 • Spelsuget minskar
 • Regelbundna självhjälpsmöten
 • Väljer rätt miljöer
 • Spärrar surfplattor, telefoner och datorer
 • Lär sig vikten av ärlighet
 • Lämnar bort sin ekonomi
 • Påbörjar behandling
 • Ber om hjälp
 • Ger upp