Din väg tillbaka till ett liv utan spel

Genom att inte söka hjälp riskerar du inte bara din ekonomi utan framför allt dina relationer och i längden hela ditt liv.

spelfriheten

Spelfrihetens Helpline - Öppet dygnet runt, året runt

Alla som tar emot samtal är själva spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Kostnadsfria självhjälpsmöten via Zoom

För både spelare och anhöriga, varje tisdag & torsdag kl. 18:00-19:00

Chatta med en spelberoende

Ta första steget och ställ dina frågor anonymt till en spelfri spelberoende.

Varför är behandling så viktigt?

När vi försöker lösa våra problem själva blir det svårt. Det går nämligen inte att lösa problem med samma hjärna som har skapat problemen. Istället behöver vi varandra. Att få ta del av andras perspektiv och erfarenheter. Det finns en enorm kraft i igenkänningen. Därför är just gruppbehandlingen vi erbjuder så effektiv, då den låter oss upptäcka saker hos varandra som vi inte kan se hos oss själva. Det är där hoppet kan börja växa.

0%%

Av alla spelare som inte tar professionell hjälp hamnar i personlig konkurs

0%%

Av alla spelare med problem söker inte hjälp

0%%

Av Spelfrihetens klienter är fortsatt spelfria 2 år efter avslutad behandling

Spelfrihetens hörnstenar för ett livslångt tillfrisknande

Spelberoende är ett komplext problem. Därför måste lösningen motsvara problemets art och omfattning. En behandling är därför den stabilaste vägen till ett liv i spelfrihet. Vår erfarenhet visar också att alla de områden i livet som beroendet har berövat oss på, måste återerövras. Det kräver mod, tillit och tålamod.

12 månaders digital efterbehandling

Veckovisa gruppmöten där vi fokuserar på att bibehålla och fördjupa de rutiner vi skaffat oss under föregående behandling. Vi måste fortsätta göra det vi mår bra av även när vi tror att vi inte behöver det.

Ekonomikollen

Genom fullmakt tar våra handläggare över ekonomin. Tillsammans sätts budget, räkningar betalas och ett arbete för att på sikt återta kontrollen över den egna ekonomin påbörjas.

16 veckors digital intensiv behandling

Gruppbehandling tre dagar i veckan på eftermiddag /kvällstid i kombination med individuella samtal och hemuppgifter. Relationell terapi som bl.a. berör anknytningsmönster och trauman, med ett psykodynamiskt perspektiv samt arbete med skadade relationer.

Fokus på anhöriga

Regelbundna enskilda samtal, kvartalsvisa sammankomster för alla anhöriga och självhjälpsmöten öppna för anhöriga. Anhöriga får en aktiv roll i helandet av relationer.

Digitala självhjälpsmöten

Vi erbjuder kostnadsfria digitala självhjälpsmöten för såväl spelare som anhöriga då vi behöver ha ett livslångt förhållningssätt till vår beroendesjukdom. Regelbundna självhjälpsmöten är en viktig del av viktig del av tillfrisknandet.

En djup förståelse för beroendesjukdomen

För att tillfriskna behöver vi ha kunskap och förståelse för drivkrafterna bakom beroendet. Med denna kunskap och relationell terapi arbetar vi metodneutralt. Vi som arbetar på Spelfriheten har lång erfarenhet av beroendebehandling.

Tack vare Spelfriheten lever många idag ett spelfritt liv

Sedan starten 2018 har fler än hundra personer genomgått en framgångsrik behandling hos Spelfriheten. Hundratals fler får hjälp varje vecka under de kostnadsfria självhjälpsmöten vi erbjuder.

Återfall, återfall och återfall! Ändå ville jag fortsätta göra på mitt sätt, tills jag gick på mitt första möte på Spelfriheten. Då hände det något och jag fick en villighet att göra annorlunda på riktigt. Denna gång jagar jag inte mina skulder utan försöker kunna uppskatta livet här och nu. Allt stöd som jag fått från behandlingsgruppen och alla besökare på självhjälpsmötena har hjälpt mig otroligt mycket. TACK för att ni finns!

Maja

För två år sedan kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig att livet kunde se ut så här som de gör idag. Att kliva ur ett liv i kaos, med lögner och sargade relationer för två år sen, och börjat denna fantastiska resa mot ett liv, med återuppbyggda relationer och ett liv fullt av hopp och glädje där livsgnistan har tänts igen. Det finns en väg som fungerar och tack Spelfriheten för att ni hjälpt mig hitta tillbaka till det som är viktigt på riktigt!

Henrik

Jag behövde professionell hjälp med att avprogrammera min hjärna och idag vet jag vad som krävs för att bibehålla min spelfrihet över tid. Tusen tack för all hjälp hade inte kommit hit på egen hand

Madeleine

Behandlingsprocessen

Inskrivning och utskick av material

När du bestämt dig för att påbörja en behandling kommer du få ett mail med all den information, länkar och kontaktuppgifter du behöver. Vi skickar också vårt fysiska behandlingsmaterial samt Craig Nakken’s bok Beroendepersonligheten hem till dig.

1

Sätt tid för individuella samtal

Tillsammans med din terapeut bestämmer ni en stående tid varje vecka då ni ska ha ert individuella samtal. Även dina anhöriga kommer uppmanas till regelbunden kontakt med terapeut, för sitt eget tillfrisknande.

2

Gå igenom behandlingsmaterialet

När du mottagit behandlingsmaterialet läser du igenom det. Du kommer kanske inte förstå allt i detta skede, men du kommer att få en bättre förståelse för behandlingsprocessen.

3

Behandlingen påbörjas

Under de kommande sexton veckorna deltar du i gruppbehandling varje tisdag, onsdag och torsdag kl. 16:00-19:00. Vi tillämpar ett löpande intag av klienter vilket innebär att gruppen består av individer som kommit olika långt i sitt tillfrisknande, något som är väldigt nyttigt för behandlingsprocessen.

4

Efterbehandling

Varje onsdag kl. 18.00-20.00 kommer du under 12 månader fortsatt att delta i gruppterapi. Gruppen består av de andra klienter du lärt känna under den initiala delen av behandlingen.

5

Behandling för spelberoende

Behöver du omedelbar hjälp?

Behöver du omedelbar hjälp?

Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om — via telefon och chatt.

Kontakta oss nu

Hjälp och information

Andra självhjälpsgrupper

Många spelberoende spelade varje dag. Därför kan man behöva stödet i sin process mot tillfrisknande på daglig basis. Det är viktigt att veta att det finns fler öppna självhjälpsmöten utöver de vi erbjuder på Spelfriheten. Du kan med andra ord gå på självhjälpsmöten så ofta som behovet uppstår. Det finns stödföreningar över hela Sverige som riktar sig både till personer med spelproblem och till deras anhöriga. Dessa stödgrupper tillhandahåller både fysiska och digitala möten som riktar sig till spelare:

Vill du veta mer om vilka självhjälpsmöten som finns lokalt nära dig? Ring då till den nationella Stödlinjen på 020 – 81 91 00 eller chatta på www.stodlinjen.se.