Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik.

Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut. Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018.

Spelfriheten

Hur vi arbetar på Spelfriheten

På Spelfriheten har vi lång och gedigen erfarenhet av beroendeproblematik i allmänhet och spelberoende i synnerhet. Vi vet därför att det finns många olika vägar till ett spelfritt liv. Men det finns också många likheter och några gemensamma nämnare är tillgänglighet, snabb hjälp och kontinuerligtet. Vi har tagit fasta på just detta och har utformat hela vår verksamhet för att tillgodose spelarens och anhörigas behov. Därför erbjuder vi digital öppenvårdsbehandling för spelare och för anhöriga som kan påbörjas inom 5 arbetsdagar från anmälan. Vi anordnar regelbundet digitala självhjälpsmöten för att stötta ett spelfritt liv och vi har en helpline med spelfria spelare som kan svara på mer akuta frågor.

Behandlingar

Våra behandlingar sker digitalt över Zoom och innehåller såväl gruppbehandlingar som enskilda samtal med terapuet. Vi tillhandahåller digital öppenvårdsbehandling för spelberoende, digital öppenvårdsbehandling för dataspelsberoende samt digital anhörigbehandling.

Självhjälpsmöten

Två gånger i veckan håller vi digitala självhjälpsmöten för spelare och anhöriga. Vi stolta över att dessa är Sveriges största digitala självhjälpsmöten för spelberoende och anhöriga.

Helpline

Spelfriheten är ensamma om att tillhandahålla en dygnetruntöppen helpline med öppet året om där du alltid kan få tala eller chatta med en spelare som idag lever ett spelfritt liv.

Spelfriheten i samhället

Spelberoende är som bekant ett relativt utbrett samhällsproblem och finns representerat näst intill överallt. Men det finns också ett stort och ökande engagemang för att hjälpa till. Ett engagemang som vi är och vill vara en aktiv del av. Då spelberoende blev sjukdomsklassat först 2018 finns det en stor portion okunskap på området. Att råda bot den okunskapen är ett av de mest effektiva sätten för oss att hjälpa spelare och spelberoende i det långa loppet.

Utbildning

På Spelfriheten genomför vi skräddarsydda föreläsningar och workshops för såväl företag som myndigheter och organisationer. Med hjälp av ett stort nätverk av såväl spelfria spelare, anhöriga och terapueter vill vi hävda att vi alltid skapar engagerande och informativa föreläsningar var vi än kommer. Vi hjälper också till att utforma anpassade policys för såväl spel som hantering av spelproblem. Utöver det håller vi också i regelbundna utbildningsinsatser för kundsupport team som hanterar omsorgsplikten hos olika speloperatörer.

Opinionsbildning

Vi jobbar brett och aktivt med opinionsbildning för att motverka spelproblem och spelberoende. Bland annat jobbar vi med mätbar data i pressreleaser för att kunna se effekten av vårt arbete. Vi har också regelbunden kontakt med politiker, myndigheter, sjukvården, speloperatörer, betaloperatörer, hjälporganisationer och branschorganisationer. Sedan vi startade har vi varit med i flertalet TV framträdanden, radioshower och olika tidningsreportage. Vi är också glada över att vi idag blir inbjudna till många olika typer av konferenser, paneldebatter och utbildningsdagar där vi ofta får en framträdande roll i vår ståndpunkt mot problematiskt spelande och en oetisk spelmarknad.

Ramavtal

För att kunna erbjuda snabb och effektiv hjälp är ramavtal med kommuner och företag en viktig komponent. Idag har vi till exempel redan ramavtal med ett 20-tal kommuner som avser behandling av hjälpsökande invånare samt med två regioner avseende behandling av personal. Vi erbjuder även ramavtal för företag och idag sker en stor del av vårt klientinflöde via arbetsgivare, företagshälsa och försäkringsbolag.

Här finns vi

Spelfrihetens huvudkontor är beläget på Långholmsgatan 30 i centrala Stockholm. Vi finns även på lokala kontor i Malmö och Göteborg.

Spelfrihetens kontor

Våra medarbetare

Åse Tunkara Ljungbeck

Åse Tunkara Ljungbeck

Föreståndare

ase@spelfriheten.se

Finn Stenwall

Finn Stenwall

Behandlingsansvarig

finn@spelfriheten.se

+4670 - 735 10 10

Roger Nilson

Roger Nilson

Beroendeläkare

roger@spelfriheten.se

Christoffer Andersson

Christoffer Andersson

Behandlingsterapeut

christoffer@spelfriheten.se

Cecilia Reuterskiöld

Cecilia Reuterskiöld

Beroendeterapeut, Mindfullness instruktör

cecilia@spelfriheten.se

Erika Holmberg Svensson

Erika Holmberg Svensson

Anhörigterapeut

erika@spelfriheten.se

Allan Erdman

Allan Erdman

Kommunikation & PR

allan@spelfriheten.se

073 - 610 85 68

Arnfinn Lindstad

Arnfinn Lindstad

Försäkringar Norge

arnfinn.lindstad@spelfriheten.no

+47 917 36 400

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Marknad & Klientkoordinator

adam@spelfriheten.se

+4670 - 999 07 54

Jan Malmkvist

Jan Malmkvist

Handläggare Ekonomikollen

jan@spelfriheten.se

Magnus Vadling

Magnus Vadling

Budget och skuldrådgivning

magnus@spelfriheten.se

Christer Lingard

Christer Lingard

Utveckling

christer@spelfriheten.se

Cynthia Hernandez

Cynthia Hernandez

Designer

cynthia@spelfriheten.se