Öppenvårdsbehandling

Spelberoende är en komplex sjukdom som påverkar många utöver spelaren själv. Utifrån det har Spelfrihetens behandlingsupplägg skapats och utvecklats dynamiskt av våra erfarna beroendeterapeuter, i samverkan med spelberoende och anhöriga.

Börja din behandling nu

Behandlingens upplägg

  Påbörja din behandling inom

  5 arbetsdagar

  Behandlingen genomförs digitalt via Zoom
  Intensiv behandling under 16 veckor
  Tre vardagskvällar; tis-, ons- och torsdag kl 16.00-19.00
  Anhöriga blir delaktiga i processen
  Regelbundna självhjälpsmöten
  Individuella hemuppgifter
  Verktyg och rutiner för ett nytt sätt att leva
  Individualterapeutiska veckosamtal
  Förlängd behandling under 12 månader, en kväll i veckan kl 18.00-20.00

Om behandlingen

Spelfrihetens behandling är uppdelad i två steg och sträcker sig över 16 månader totalt. Behandlingen baseras på relationell terapi med ett psykodynamiskt synsätt med fokus på att återuppväcka och bearbeta undanträngda känslor. Vår gruppbehandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap för klienterna. Tillsammans identifierar vi också anknytningsmönster, berör trauman och ökar mentaliseringsförmågan hos den spelberoende. Vi vägleder klienterna att förändra sina livsmönster så att de kan hantera livets utmaningar och svårigheter på ett ansvarsfullt sätt utan att behöva återvända till spelandet, utveckla andra beroenden eller destruktiva beteenden. Då spelberoendet ofta sårar flera människor runt spelaren ingår övningar och uppgifter som syftar till att påbörja ett helande av dessa relationer. För att även stötta anhöriga får spelaren i början välja ut upp till tre närstående som löpande kommer kunna få stödsamtal under behandlingsprocessens gång. En viktig del i den fortsatta processen för att behålla sitt tillfrisknande är att dela med sig av sina erfarenheter och skapa hopp åt andra spelberoende. Det finns en tydlig struktur för detta under behandlingen.

Teman vi diskuterar

Beroendesjukdomen

Att välja miljöer och sällskap

Beroendet och hjärnan

Affekter/grundkänslor

Du får inte återfall, du tar återfall

Anknytningsmönster

Frihet från behovet att spela

Daglig rutiner för livskvalité

Tomhet, ångest och oro

Hantering av spelsug

Återfallsprevention

Vad beroendet gör med oss och våra anhöriga

Besattheter och andra beroendeuttryck

Hur vi helar relationer

Ansvar leder till frihet

Känslor är inte farliga

Många spelare som genomgått vår behandling har kunnat förändra sina liv.

Det vi inte kunde göra på egen hand, kan vi göra tillsammans. Att sluta kämpa, ge upp, berätta sanningen och be om hjälp är början på ett nytt sätt att leva. Ett liv som inte stannar vid spelfrihet utan ett liv med ökad livskvalité, inre trygghet och känslomässig balans.

Madeleine

Så tacksam för att slippa den konstanta rädslan över att bli påkommen

Madeleine, spelfri 945 dagar

Behandlingsprocessen

Inskrivning och utskick av material

När du bestämt dig för att påbörja en behandling kommer du få ett mail med all den information, länkar och kontaktuppgifter du behöver. Vi skickar också vårt fysiska behandlingsmaterial samt Craig Nakken’s bok Beroendepersonligheten hem till dig.

1

Sätt tid för individuella samtal

Tillsammans med din terapeut bestämmer ni en stående tid varje vecka då ni ska ha ert individuella samtal. Även dina anhöriga kommer uppmanas till regelbunden kontakt med terapeut, för sitt eget tillfrisknande.

2

Gå igenom behandlingsmaterialet

När du mottagit behandlingsmaterialet läser du igenom det. Du kommer kanske inte förstå allt i detta skede, men du kommer att få en bättre förståelse för behandlingsprocessen.

3

Behandlingen påbörjas

Under de kommande sexton veckorna deltar du i gruppbehandling varje tisdag, onsdag och torsdag kl. 16:00-19:00. Vi tillämpar ett löpande intag av klienter vilket innebär att gruppen består av individer som kommit olika långt i sitt tillfrisknande, något som är väldigt nyttigt för behandlingsprocessen.

4

Efterbehandling

Varje onsdag kl. 18.00-20.00 kommer du under 12 månader fortsatt att delta i gruppterapi. Gruppen består av de andra klienter du lärt känna under den initiala delen av behandlingen.

5

Utvecklingskurvor för spel om pengar och dataspelsberoende

Våra kurvor bygger på våra klienters och terapeuters samlade erfarenheter där vi kan se en tydlig eskalering av konsekvenser och destruktiva beteenden över tid. Det är därför viktigt att bryta den negativa spiralen så tidigt som möjligt. Kurvorna visar också att tillfrisknande är fullt möjligt, men det kräver att man accepterar och tar ansvar för sin sjukdom och kontinuerligt jobbar för ett fortsatt tillfrisknande.

Känner du igen dig i någon av kurvorna?

Vill du veta mer om våra behandlingar?

Fyll i kontaktformuläret eller ring oss på 08 - 660 10 45 om ni vill veta mer