Anhörigbehandlingens värde: Ett nytt perspektiv på livet

9 april

Anhörigbehandlingens värde: Ett nytt perspektiv på livet

Pressrelease

Öppen digital föreläsning kring anhörigproblematik

Den 11 april kommer Spelfrihetens behandlingsterapeut Erika Holmberg Svensson att hålla en digital föreläsning om anhörigproblematik. Föreläsningen är öppen för alla och syftar till att öka medvetenheten kring de utmaningar och svårigheter som anhöriga till personer med spelberoende kan möta. Under föreläsningen kommer Holmberg Svensson att dela med sig av sin expertis och erfarenhet inom området samt ge konkreta råd och verktyg för dig som anhörig i liknande situationer.

Föreläsningen sker på Zoom klockan 18.00 - 19.00

Mötes-id: 444781632

https://spelfriheten-se.zoom.u...

Gruppbehandling för anhöriga med start den 22 april

Spelfriheten, en ledande aktör inom behandling av spelberoende, belyser vikten av anhörigbehandling för att ta itu med de komplexa effekterna av spelberoende. Genom att erbjuda anpassade behandlingsplaner för anhöriga, strävar Spelfriheten efter att förbättra livskvaliteten och återställa hälsosamma relationer påverkade av spelproblem. Därför startar vi ytterligare en gruppbehandling för anhöriga med start den 22 april som pågår i 5 veckor plus efterbehandling.

Spelberoende är en komplex sjukdom som påverkar inte bara individen, utan också de omkring dem. Anhörigbehandling kan hjälpa familj och vänner att sätta hälsosamma gränser och återfå kontroll över sina liv. Genom att förstå och hantera effekterna av spelberoende kan anhöriga också spela en avgörande roll i återhämtningsprocessen, säger Finn Stenwall som är behandlingsansvarig på Spelfriheten.

Spelfriheten AB tillhandahåller stöd och behandling för både spelberoende och deras anhöriga, med målet att förbättra deras livskvalitet och återställa hälsosamma relationer påverkade av spelproblem. Deras behandlingsplaner, skapade av erfarna beroendeterapeuter i samarbete med individer som har personlig erfarenhet av spelberoende, är skräddarsydda för olika problem relaterade till spelberoende.

Samtalen med anhörigterapeuten och gruppdeltagarna har givit mig en djupare förståelse och kunskap kring medberoende. Jag inser nu att mitt agerande, bland annat att jag ej satt tydliga gränser, har möjliggjort att sonen kunnat fortsätta sitt destruktiva beteende. Jag vet idag vikten av att släppa kontrollen. Jag förstår min maktlöshet och att sonen själv måste ta ansvar över det han gör och det han väljer att inte göra. Att vara medberoende väcker många känslor. Jag är nu mer observant på mina känslor och tankar, om de är sunda eller inte. För att jag ska må bättre behöver jag varje dag göra något som ger mig glädje och energi. Det är viktigt att hålla kunskaperna, från denna behandling, levande och det gör jag genom att fortsätta ha kontakt med olika självhjälpsgrupper.

Så samman fattar en av våra tidigare behandlingsklienter sina lärdomar från anhörigbehandlingen. En annan beskriver det så här:

Jag är så tacksam för anhörigbehandlingen. Vi har haft en fantastisk terapeut och gruppen har varit till stöd och hjälp. Det betyder mycket att prata med andra som vet precis vad jag pratar om och har varit med om liknande saker. Man förstår sig själv bättre och varför man mår som man gör. Tacksamhetsgruppen vi har är också något jag uppskattat mycket. Vår grupp har verkligen kommit varandra nära och man känner sig mindre ensam i den situation man befinner sig i.

För anmälan och information kring anhörigbehandling kontakta Spelfrihetens koordinator Adam Kirstein Reuterswärd på 070 999 07 54 alternativt maila direkt till adam@spelfriheten.se.

Ämnen

anhörigbehandlingberoendevårdföreläsning