Anhörigbehandling

Det är lätt att tro att allt kommer bli bra, om bara familjemedlemmen slutar spela. Anhöriga till spelberoende blir drabbade känslomässigt, ekonomiskt, socialt och ibland även fysiskt. Det är inte ovanligt att man utvecklar ett medberoende. Med hjälp av vår behandling går det att hitta tillbaka till sig själv. Det går även att utveckla en fungerande och sund relation till sin spelande familjemedlem.

Börja din behandling nu

Behandlingens upplägg

  Påbörja din behandling inom 5 arbetsdagar
  Behandlingen genomförs i huvudsak digitalt via Zoom*
  2 träffar varje vecka
  Varje pass är 3 timmar
  Vi träffas i grupp om minst 6 personer och högst 10 personer
  Behandlingen pågår under 5 veckor
  Regelbundna självhjälpsmöten
  Regelbundna hemuppgifter

*Nästföljande behandling med start i mitten av januari 2024 sker fysiskt i Stockholm, därefter sker alla behandlingar digitalt.

Anhörigbehandling

Även anhöriga behöver behandling

Det är oerhört svårt att leva nära en person som är spelberoende. Att pendla mellan hopp och förtvivlan. Ständig oro. Frustration och ilska. Det är vardag, för en kämpande anhörig. Men det är aldrig för sent att förändra sin situation. Problematik med spel är något som varje individ behöver ta ansvar för själv. Och den påverkan man utsätts för som anhörig behöver man hjälp att hantera. Det går att hitta tillbaka till en fungerande och sund relation igen. Det går att bryta ett medberoende. Men för att lyckas med det behöver man som anhörig hjälp att hitta tillbaka till sig själv och lära sig att sätta sunda gränser. Det är aldrig en familjemedlems fel att någon har fastnat i ett spelberoende. Däremot spelar man som anhörig ofta en stor och viktig roll i personens tillfrisknande.

Teman som vi diskuterar

Beroendesjukdomen

Gränssättning

Kontrollbehov

Förnekelse

Självkänsla

Tillit

Relationer

Känslor

Flykt

Är jag medberoende?

Vägen till frihet

Ett nytt sätt att leva

Många anhöriga har genomgått vår behandling och kunnat förändra sina liv helt.

Det vi inte kunnat göra på egen hand, kan vi däremot göra tillsammans. Så att ge upp och be om hjälp är början på ett nytt sätt att leva. Det finns många fördelar med att sätta sig själv i förarsätet istället för att allt ska kretsa kring vad spelaren gör och inte gör.

Jenny anhörig

Förut kretsade mitt egna mående bara kring huruvida min son spelar eller inte. Med de verktyg jag fått i behandlingen så gör det inte längre, vilket är otroligt skönt.

Jenny anhörig

Vill du veta mer om våra behandlingar?

Fyll i kontaktformuläret eller ring oss på 08 - 660 10 45 om ni vill veta mer