Spelfriheten håller rundabordssamtal i Almedalen

29 juni

Spelfriheten håller rundabordssamtal i Almedalen

Pressrelease

Igår genomförde Spelfriheten tillsammans med Kindred ett rundabordssamtal i Almedalen. Det var en bra bredd på besökarna från spelbolag, mediabolag, idrottsrörelsen, betaloperatörer, politiker, hjälporganisationer och behandlingsföretag. Besökarna delades in i mindre grupper med olika huvudteman.

Nedan följer några exempel på vad som diskuterades i två av grupperna.

Grupp 1: Spel om pengar och idrott.

Forskning visar att idrotten kan vara en riskmiljö för personer med spelproblematik. Därför finns ett behov av att öka medvetenheten problemspelande och motverka att den uppstår i riskmiljöer.

Frågeställningar:

✍️Vilka preventiva insatser skulle kunna användas?

✍️Hur tidigt kan man börja jobba mot spelproblematik inom idrott?

✍️Vilka krav kan vi ställa på organiserad idrott generellt?

✍️Vilka krav kan vi ställa på professionell idrott?

✍️Finns det andra riskmiljöer som kräver samverkan?

Grupp 2 : Marknadsföring av spel.

Spelreklam anses av många vara aggressiv och överväldigande. Den kan även utgöra en trigger för spelberoende som dessutom har svårt att undvika att exponeras för den.

Frågeställningar:

✍️Går det att utforma spelreklam för att undvika triggers?

✍️Hur kan spelreklam se ut?

✍️Hur mycket hänsyns ska tas till spelreklamens utformning det offentliga rummet?

✍️Vilka reformer/regler bör ändras?

✍️Hur fungerar nya regler kring marknadsföring?

- Bra idéer kom upp och något vi kommer kunna jobba vidare med framgent. Återigen blev det så tydligt att vi behöver samverka för att kunna göra skillnad berättar Adam Kirstein Reuterswärd Marknad och klientkoordiantor på Spelfriheten.

Ämnen

spelberoendespelansvaralmedalenkindredspelfriheten