Fler söker hjälp för sitt spelberoende under ansträngda tider.

3 april

Fler söker hjälp för sitt spelberoende under ansträngda tider.

Pressrelease

Den digitala öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten redovisar nedan antalet hjälpsökande jämfört med föregående år nu när första kvartalet av 2023 precis avslutats.

Resultatöversikt

Q1 - 2023 Antal hjälpsökande: 3717 st

Q1 - 2022 - Antal hjälpsökande: 2604 st

Statistiken är baserad på personer som bett om hjälp via Spelfrihetens olika kontaktytor vilket innebär alla sociala medier, helpline, chatt, självhjälpsmöten och mail. Nedan ser ni mer i detalj hur fördelningen sett ut månad för månad under det första kvartalet av 2023.

Januari 2023

Hjälpsökande spelare: 1198 stycken

Antal män: 723 stycken Antal kvinnor: 475 stycken

Genomsnittsålder: 28 år

Vanligaste spelformerna denna månad:

Nätkasino 5 av 10

Sportspel 3 av 10

Trav 1 av 10

Aktier, värdepapper och kryptovalutor 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 8 av 10

Februari 2023

Hjälpsökande spelare: 1243 stycken

Antal män: 751 stycken Antal kvinnor: 492 stycken

Genomsnittsålder: 29 år

Vanligaste spelformerna denna månad:

Nätkasino 5 av 10

Sportspel 3 av 10

Trav 1 av 10

Aktier, värdepapper och kryptovalutor 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 8 av 10

Mars 2023

Hjälpsökande spelare: 1276 stycken

Antal män: 779 stycken Antal kvinnor: 497 stycken

Genomsnittsålder: 28 år

Vanligaste spelformerna denna månad:

Nätkasino 6 av 10

Sportspel 3 av 10

Trav 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 8 av 10

- Om jag ska berätta om några synliga trender under årets första kvartal så är det en ihållande ökning av personer som söker hjälp för sitt spelberoende. Nätkasino är fortfarande den spelform som flest söker hjälp för där många hamnat i stora bekymmer på kort tid. En annan trend vi ser är att flera personer med en längre upparbetad spelfrihet tagit återfall senaste tiden, just för stressen av att inte få ekonomin att gå ihop. Många av våra hjälpsökande lever på marginalerna och när det blir ännu mer ansträngt ekonomiskt så letar sig tankar om den där storvinsten som ska ställa allt till rätta enklare innanför västen på folk avslutar Adam Kirstein Reuterswärd marknadskoordinator på Spelfriheten.

Ämnen

öppenvårdsbehandling spelberoendespelproblemspelberoendespel om pengarbehandling av spelberoendehjällptillsjälvhjälpspelmissbrukhasardspelsyndromanhörigstödmedberoende