Tre snabba med Olivia Bandstigen.

29 april

Tre snabba med Olivia Bandstigen.

Pressrelease
Olivia Bandstigen genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten mellan 25/1 - 2021 till 28/4 - 2021, detta ingår som en kurs i socionomprogrammet på Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.

Nu när praktiken är avslutad är vi såklart nyfikna på vad Olivia fått med sig och vad som händer härnäst.

Beskriv en vanlig vecka på Spelfriheten?
Jag skulle säga att varje vecka är unik. Men en vanlig vecka på Spelfriheten startas med ett personalmöte varje måndag, då vi går igenom vad som hänt under föregående vecka, mående, klienter och vad som händer kommande vecka. Måndagar består också av pingis på kvällen och sen är det medverkan i steg-2 behandling tisdagar-torsdagar. samt självhjälpsmöte på tisdagar. Förutom detta så består veckorna av bl.a. olika studiebesök, enskilda samtal med t.ex. anhöriga och litteratur om beroende. Men varje vecka är unik och det finns möjlighet att forma veckan efter önskemål.

Vad har varit mest utvecklande?
Det som varit mest utvecklande för mig är nog att jag fått medverka i steg-2 behandlingen, där jag har fått följa en del av de andras resa och lära mig mer om spelberoende. Jag har även fått lära känna mig själv mer, både brister och tillgångar, vilket kommer hjälpa mig i mitt framtida yrke och i livet generellt. Det har också varit givande att få prata med både anhöriga och spelare för att få en större förståelse för beroende. Jag är otroligt tacksam över att min praktik var på Spelfriheten och alla jag fått träffa och alla berättelser jag fått höra. Detta är något jag kommer ha med mig i framtiden, och speciellt om jag kommer jobba med beroende.

Vad händer nu efter praktiken för din del?
Vad som händer för min del efter praktiken, är att jag återgår till min socionomutbildning som jag har ungefär ett år kvar på. Mitt framtida mål är sedan att vidareutbilda mig till psykoterapeut. Förutom detta så kommer jag försöka fortsätta att arbeta med mig själv och mitt eget tillfrisknande.

Vi tackar Olivia för denna tid och önskar henne ett stort lycka till med studierna och en härlig sommar.

Ämnen

hasardspelsyndromanhörigstödbehandling av spelberoendeöppenvårdsbehandling spelberoendeberoendevårdanhörigbehandlingspel om pengarspelberoendespelbehandlingöppenvård spelberoende