Samlingsrapport över antalet som sökt hjälp för sitt spelberoende under 2021.

5 januari

Samlingsrapport över antalet som sökt hjälp för sitt spelberoende under 2021.

Pressrelease

Denna rapport baseras på unika personer som sökt hjälp via öppenvårdsbehandlingen Spelfrihetens kontaktytor under 2021. 

Statistik från 1 januari 2021 - 31 december 2021 

Hjälpsökande spelare: 8388 Genomsnittsålder: 31 år  

Antal män: 4799 stycken  Antal kvinnor: 3589 stycken  

Vanligaste spelformer

Nätkasino 4 av 10 

Sportspel 2 av 10 

Trav 1 av 10 

Poker 1 av 10 

Aktier / kryptovalutor 1 av 10 

Dataspel / TV-spel 1 av 10 

Genomsnitt som är spärrade på spelpaus.se: 9 av 10

- År 2021 har överlägset varit det året där vi haft flest antal hjälpsökande sen vi drog igång vår verksamhet i januari 2018. En tydlig konsekvens av pandemin där en ökad tristess i vardagen varit en röd tråd i samtalen.  Det inslag på spelformer som haft starkast tillväxt när det kommer till att söka hjälp jämförelsevis med förra året är handeln av aktier och kryptovalutor. När det kommer till aktier och kryptohandeln är det föga förvånande med tanke på alla "happy stories" som cirkulerar överallt. Det har blivit lite av en trend att hålla på med spekulation. Vår linje är solklar spekulation är ingenting någon som är spelberoende ska syssla med, det är exakt samma jakt och belöningssystemet ser inte skillnad på om vinsten kommer från en pokerhand, en enarmad bandit eller en lyckad aktieaffär. Allting som handlar om att snabbt få pengar att öka i värde är något vi spelare ska hålla oss långt borta ifrån. 

Inför 2022 så hoppas jag att fler hjälpsökande ska kunna få chans att få påbörja sin behandling hos oss. Vi har fått knyta flera ramavtal med olika kommuner under 2021 vilket är positivt såklart men vi upplever fortfarande att glappet mellan första ropet på hjälp till att få komma igång med en grundlig behandling är för lång. Långa väntetider leder till att villigheten som fanns i början oftast försvinner och då är det oftast bara en tidsfråga innan man återvänder till ett fortsatt spelande avslutar Adam Kirstein Reuterswärd marknadschef på Spelfriheten.


Ämnen

beroendevårdspel om pengarspelmissbruk behandlingspelmissbrukgruppterapiöppenvårdsbehandling spelberoendespelberoendesluta spelagestaltterapihoppmedberoendespelberoende behandlingbehandling spelmissbrukhjällptillsjälvhjälpbehandling spelproblemexistensiellterapiöppenvårdsbehandlingspelbehandlingspelberoende hjälpgemenskapanhörigstödadam kirstein reuterswärdanhörigbehandlingbehandling spelberoenderelationell terapiindividual terapikidnappad hjärnakognitiv beteendeterapiekonomikollenspelfrihetenbehandling av spelmissbruköppenvård spelberoendespelproblembehandling av spelberoendemotiverande samtalhasardspelsyndrom