Information för dig som spelar

Har du börjat fundera över ditt spelande? Påverkar det din vardag på ett negativt sätt? Kanske känns det inte lika lustfyllt längre, som det brukade? Det är förmodligen därför du hittat hit, och läser exakt den här texten precis just nu. Det första du ska veta är att du inte är ensam. Det finns många som har olika typer av problem med sitt spelande.

Spelproblem eller spelberoende?

Spelproblem och spelberoende är två olika saker. Spelproblem innebär att det är svårt att kontrollera spelandet, vilket leder till negativa konsekvenser som exempelvis:

 • Hälsomässiga konsekvenser: ångest, nedstämdhet, sömnproblem, suicid-tankar. Det kan också innebära problem med alkohol eller andra droger
 • Sociala konsekvenser: konflikter med närstående och vänner, problem med att sköta arbetet eller skola. I värsta fall att man begår brott för att fortgå sitt spelande
 • Ekonomiska konsekvenser: problem att betala löpande utgifter eller skuldsättning på grund av spelande

Spelberoende, eller hasardspelssyndrom, är en diagnos som efter bedömning ställs av en psykolog eller läkare där minst fyra av nedan beskrivna kriteter är uppfyllda:

 1. Tänker ständigt på spel
 2. Behöver spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt
 3. Har misslyckats vid flertalet tillfällen att kontrollera, begränsa eller sluta spela
 4. Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa spelandet eller av att sluta spela
 5. Spelar för att slippa tänka på problem eller för att söka lättnad vid nedstämdhet, exempelvis vi känsla av hjälplöshet, skuld, ångest och depression
 6. Försöker vinna tillbaka pengar som förlorats på spel vid tidigare tillfällen
 7. Ljuger för att dölja omfattningen av sitt spelande för anhöriga, terapeuter och andra personer
 8. Har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriäromöjlighet på grund av spelandet
 9. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på grund av spelande

Skillnaden på spelberoende och spelproblem

Att vara spelberoende och att ha spelproblem är inte samma sak. Att ha problem med sitt spelande innebär att det är svårt att kontrollera spelandets negativa konsekvenser.

Dessa konsekvenser kan te sig på olika vis. Det kan handla om hälsomässiga konsekvenser, så som ångest, nedstämdhet, suicidtankar eller sömnproblem. Det kan också vara konsekvenser ism leder till ett utvecklat användande av alkohol och andra droger.

Det kan också handla om sociala konsekvenser, så som konflikter med familj och vänner, svårigheter att hantera sitt arbete eller skola, eller att man börjar begå olika typer av brott. Inte helt oväntat kan det också ta sig i uttryck i ekonomiska konsekvenser, där svårigheter att betala löpande utgifter är vanligt, eller att du som spelare försätta dig i skuld till någon.

Spelberoende däremot är en diagnos. Den kallas ibland för hasardsspelsyndrom. Den ställs efter bedömning av läkare eller psykolog, när du som spelare uppfyller fyra av följande kriterier:

 • Du tänker konstant på spel.
 • Spänningseffekten trubbas av och du behöver spela med allt större summor för att uppnå önskad effekt.
 • Du har svårigheter att begränsa, kontrollera eller sluta spela helt.
 • Du blir både rastlös och irriterad när du försöker att kontrollera eller begränsa ditt spelande.
 • Du börjar använda ditt spelande som ett undvikande av själva konsekvenserna av spelet, så som nedstämdhet, hjälplöshet, skuld, ångest och depression.
 • Du försöker vinna tillbaka de pengar du har spelat bort.
 • Du förminskar eller ljuger om ditt spelande för familj och vänner, eller till och med terapeuter.
 • Du har genom ditt spelande förlorat viktiga personliga relationer, anställningar, utbildningsmöjligheter eller potentiella karriärer.
 • Du vänder dig till andra som kan fixa fram pengar för att hjälpa dig att hantera ekonomiska krissituationer som du hamnat i på grund av ditt spelande.

Tidiga tecken på spelberoende

Som spelberoende utvecklar man olika karaktärsdrag med tiden. Det blir svårare och svårare att sätta gränser för hur mycket tid och pengar du gör av med på att spela. Det leder till problem med ekonomin, arbetet och relationer.

Vanliga tecken på att du har problem med ditt spelande är att du fortsätter att spela trots de negativa konsekvenser som uppstår, både vad gäller ekonomin, hälsan och relationer. Samt att du lägger ner mer pengar och tid på ditt spelande än vad du först hade tänkt.

Hur kommer det sig att vissa blir beroende?

När du blir spelberoende beror det på att det är flera olika faktorer som aktiveras samtidigt. Det beror ofta både på vad du är för person, och vad du möts av i din omvärld. Det finns idag fler nätkasinon och Vegasmaskiner än någonsin, mängden spelreklam bara ökar och tillgängligheten till olika spel har aldrig varit så hög. Dessutom är dessa ”snabba” spel mycket farliga än de långsammare spelen, så som månadslotter eller skraplotter. Personliga drag som påverkar är att du spelar för att dämpa negativa eller obehagliga känslor, att du söker kickar genom ditt spelande eller spelar för att vinna tillbaka det du förlorat. Hjärnan anpassar sig snabbt, och belöningssystemet påverkas extremt mycket av just spel.

Förändra din situation

Det är svårt att förändra sin situation, men det går. Det första som brukar hända när du har problem med sitt spelande är att du får svårt att få en bra överblick över din ekonomi. Att just kartlägga konsekvenserna, göra budgetar och återta kontrollen över ekonomin. Det första steget är att get back to basics. Ta mod till dig och försök att göra en ärlig och tydlig kartläggning av vart dina pengar tar vägen, samt vart de kommer ifrån. Ta hjälp av en vän, någon du litar på. Om det är riktigt allvarligt kan det vara en bra idé att låta din vän ansvara för din ekonomi den närmsta tiden. Ta reda på exakt hur mycket pengar du lägger på spelande. Gör budgetar för varje månad, kartlägg inkomster, utgifter och hur mycket pengar du spenderar dag för dag.

Avlägsna dig själv från alla typer av spelmöjligheter

När du har svårt att kontrollera ditt spel är det en god idé att avgränsa dig själv från allt som har med spel att öra. Både online och offline. Undvik att umgås med människor som triggar ditt spelande. Undvik eller blocka hemsidor, kolla hellre på TV via olika reklamfria play-appar än reguljär-TV, där spelreklamen härjar som mest. Om du trots detta till exempel skulle vända dig till Casino Cosmopol kan du fråga efter den operativa säkerhetschefen som kan hjälpa dig att stängas av därifrån.

Så planerar du ett liv utan spel

Lika mycket tid som du lägger ner på ditt spelande, kommer du ha tid över när du slutar spela. Det är bra att förbereda sig inför detta, göra planer på vad du ska lägga tiden på istället. Försök att hålla dig aktiv, så att du inte lägger för mycket tid på att tänka på spel. Fundera på vad du tyckte om att göra innan spelet tog över allt? Något annat lustfyllt i ditt liv? Träning? Konst? Vänner och bekanta? Promenera, sätt fart på kroppen. Det är A och O för att uppehålla hjärnan från andra tankar.

Våra vänner

Det finns olika stödföreningar över hela Sverige som riktar sig både till personer med spelproblem och deras anhöriga. Här följer dessutom några fler hjälplinjer för dig som har problem med annat än spel:

Vad händer härnäst?

Kontakta oss om du vill veta mer om våra behandlingar.

Läs mer om vår öppenvårdsbehandling.