SVT granskar influencers reklam för illegala nätcasinon

2 april

SVT granskar influencers reklam för illegala nätcasinon

Pressrelease

sqSVT Nyheter publicerade idag en djuplodande artikelserie där de granskat marknadsföringen av illegala nätcasinon med hjälp av några av Sveriges mest framstående spelinfluencers. Genom omfattande research och intervjuer har SVT lyft fram den oroande trenden med marknadsföring av spel som saknar licens i Sverige. För att belysa ämnet har SVT samarbetat med bland annat Spelfriheten för att få insikt i organisationens erfarenheter och hur deras hjälpsökande har påverkats.

"Marknadsföringen av olicensierade casinon som inte följer svensk lagstiftning är problematisk på många nivåer. Det är särskilt oroande när dessa aktörer riktar sin marknadsföring mot unga målgrupper, vilket ökar risken för spelberoende och negativa konsekvenser. Det är av yttersta vikt att vi ökar medvetenheten kring detta och agerar för att skydda de målgrupper som inte ska behöva exponeras för spel om pengar." säger Allan Erdman, kommunikationsansvarig på Spelfriheten.

I granskningen har det också framkommit att det i flera av sändningarna sker direkta uppmaningar till att spela tillsammans med sina följare. Detta trots att åldersgränsen på twitch endast är 13 år och att någon ålderskontroll inte genomförs.

"Det är än mer beklämmande att marknadsföringen inte bara riktar sig mot unga utan att den också är så aggressiv. Att de tar sina tittare i handen och föser dem in i att spela." utvecklar Allan Erdman.

Det som visat sig i SVT:s granskning är något som återspeglas hos våra hjälpsökande. Där medelåldern hos spelarna sjunker år för år och där många hänvisar till att de börjat spela innan de fyllt arton. När de ser tillbaka på sitt spelande kan många härleda att den osunda relationen till spel på olika sätt började redan inom dataspelandet. På Spelfriheten ser vi också riskerna med att det skapas en kultur kring spelande och att spel om pengar normaliseras på ett sätt så att riskerna glöms bort.


SVT Nyheters artiklar:

https://www.svt.se/kultur/har-...

https://www.svt.se/kultur/8-av...

https://www.svt.se/kultur/psyk...

https://www.svt.se/kultur/darf...

Ämnen

spelmissbrukspelreklamungdomar och spelspelberoende