Ökning av unga hjälpsökande för spelberoende under 2023

10 januari

Ökning av unga hjälpsökande för spelberoende under 2023

Pressrelease

Nu när 2023 börjar närma sig sitt slut börjar det bli dags att summera de trender och tendenser vi sett under året. För oss som behandlingsföretag och som första instans för att ta emot hjälpsökande kan vi till exempel se en tydlig ökning av unga hjälpsökande.


Statistiköversikt för antalet hjälpsökande 2023

Vi har under 2023 haft 14 582 personer som vänt sig till oss för att få hjälp med ett spelberoende eller spelproblem. Det innefattar såväl spelare som anhöriga och är en ökning jämfört med år 2022 då vi hade 11 556 hjälpsökande.

Statistiken bygger på personer som aktivt bett om hjälp via Spelfrihetens olika kontaktytor. Det innefattar chatt, helpline, självhjälpsmöten, sociala medier och mail. Den detaljerade statistiken som följer nedan bygger enbart på de som valt att lämna sådana uppgifter.


Antalet unga spelberoende ökar

När det kommer till att allt fler unga söker sig till oss ser vi egentligen två trender. För det första sjunker snittåldern då allt yngre personer vänder sig till oss för hjälp. För det andra så har konsekvenserna bland unga blivit allt värre. Med andra ord så har graden av skuldsättning bland de unga vi möter ökat drastiskt.

Vi vågar nog också gissa på att dessa två trender är tätt sammanknutna då det ofta är just konsekvenserna som driver spelberoende till en punkt där de inser att de behöver hjälp. Så här tror vi att det behövs göra insatser både för att hjälpa unga att förstå riskerna och baksidorna med spelande tidigare men också ett sätt att minska möjligheterna till överskuldsättning i den grad vi ser idag.


De flesta är stoppade på Spelpaus

Allt fler väljer att stoppa sig på spelpaus.se och det är en positivt trend att allt fler försöker att förhindra osunt spelande och lockande reklam. Tyvärr ser vi däremot att de flesta spelberoende som söker sig till oss har stoppat sig på spelpaus men har ändå hittat sätt att fortsätta spela. Det handlar i första hand om spel på utländska sidor icke kopplade till spelpaus eller spel via andras konton.

Det i sig skapar ett par ytterligare problem. Dels kan det skapa en falsk trygghet för såväl spelare som anhöriga som tänker att spel har blivit omöjliggjort. Men det riskerar också att upplevas som en quick fix som används istället för att söka vård för det faktiska problemet - beroendet. Vi skulle därför vilja se bättre uppföljning hos de som väljer att skriva upp sig på spelpaus. På så sätt hoppas vi att vi kan vända trenden med att så många spelar trots spelpaus.

Statistiken är baserad på samtliga samtal och är avrundade till närmsta 5 %.

"Vi har rapporterat om oroväckande siffror förut men det är högst problematiskt att spelsidor som inte innefattas av spelpaus.se är ett knapptryck bort. I flera fall ser vi även hur de marknadsför sig mot spelberoende med riktad reklam som påvisar att det går att spela hos dem trots spelpaus. Just detta i samband med enkelheten att ta stora lån oavsett historik, med pengar på kontot inom några sekunder, gör att den där spelpausen blir oftast betydligt kortare än vad både spelaren och de närmsta anhöriga tänkt sig. Extra allvarsamt är det att allt fler unga går i denna fälla och ställer till det för sig väldigt tidigt i livet."

Allan Erdman, Kommunikationsansvarig Spelfriheten

Ämnen

spelmissbrukspelberoendehasardspelsyndromstatistikspel om pengarspelproblem