Sammanfattar vi året som gått gör vi det bäst med en önskning för framtiden — ökat arbetsgivaransvar.

15 december

Sammanfattar vi året som gått gör vi det bäst med en önskning för framtiden — ökat arbetsgivaransvar.

Pressrelease

Vi börjar närma oss slutet på 2023 och det börjar bli dags att reflektera över året som har gått. Vi skulle vilja göra det med en försiktig hoppfullhet. Vi har sett hur sjukdomen spelberoende fått alltmer uppmärksamhet och vi har sett en allt större samverkan för att göra mer för att hjälpa de som drabbas.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra men vi skulle framför allt vilja lyfta en plats där vi upplever en större otrygghet än vad som är rimligt. Våra arbetsplatser. Än idag känner de flesta att det skulle vara otänkbart att lyfta frågan om spelberoende på jobbet.

Många av de som har sökt hjälp under det gånga året hos oss på Spelfriheten ser det inte som ett tänkbart alternativ att berätta om sina spelproblem för arbetsgivaren. Rädslan för att det ska påverka karriären är för stor. Fler har även berättat att det på arbetsplatsträffar pratas om alkohol, droger, stress och psykisk ohälsa. Spel är inte en del av vare sig samtal eller policys och det finns inget skyddsnät om man lider av denna typ av beroende.

Vi jobbar idag aktivt med ett par företag där vi hjälpt till med att forma policys kring spel på arbetsplatsen, utbilda personal och ledning. Vi utbildar för att man ska bli bättre på att uppmärksamma och följa upp avvikande beteenden bland sina kollegor. Vi försöker också bredda kunskapen om sjukdomen genom att låta arbetsplatser få ta del av personliga berättelser från spelare och anhöriga. Vi pratar om vilka konsekvenser beroendet har fått, hur beroendet utvecklats och hur det gick till när man lyckats få hjälp. Det viktigaste har varit att belysa vilken nytta rätt sorts hjälp i rätt tid kan göra.

Så vår önskan för 2024 är att fler arbetsgivare förstår allvaret och nyttan av att inkludera spelberoende i sitt arbetsgivaransvarsarbete. Acceptera och att spel är likställt med att man skulle ha problem med alkohol och att man erbjuder hjälp direkt via jobbet. Vi vill att man ska inse att det är en styrka att våga berätta om sitt sjukdomstillstånd och att man behöver hjälp istället för försämrade möjligheter. En trygg arbetsplats är alltid en bra för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Vi vill också skicka med två artiklar från det gånga året på temat för dig som vill läsa mer:

https://arbetet.se/2023/11/13/...

https://nyheter.ki.se/spelbero...

Gott nytt år och tänk på att hjälpa varandra att skapa en tryggare arbetsplats.

Ämnen

rehabiliteringarbetsgivaransvarbehandling av spelberoende