Varför söker inte fler kvinnor behandling för sitt spelberoende?

19 november

Varför söker inte fler kvinnor behandling för sitt spelberoende?

Pressrelease

Ni kommer väl ihåg Emma Elsässer som studerar till socionom på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och som tidigare i år gjorde sin VFU praktik hos oss.


Nu skriver hon tillsammans med sin studiekamrat Rebecca en C-uppsats om kvinnors hjälpsökande och deltagande i behandling vid problemspelande.

Kvinnor är den grupp där problemspelande ökar mest men samtidigt är män fortfarande i majoritet när det kommer till att söka hjälp, delta på självhjälpsmöten och påbörja behandling. Emma och Rebecca vill genom deras arbete lyfta kvinnors syn på hjälpsökande och deltagande i behandling för sitt problemspelande, samt undersöka vilka faktorer som kan påverka om de söker hjälp eller inte.

Detta vill vi på Spelfriheten självklart hjälpa till med så är du kvinna och har erfarenhet av att vara hjälpsökande uppskattar vi om du har möjlighet att vara med i denna viktiga studie, självfallet är deltagandet helt anonymt.

Länk till enkät: https://www.survio.com/survey/...

Ämnen

existensiellterapispelmissbruk behandlingbehandling spelproblemigenkänninggestaltterapistöd till anhörigahasardspelsyndromöppenvårdsbehandlingbehandling av spelberoendesjälvhjälpsluta spelaindividual terapibehandling spelberoendekognitiv beteendeterapispelbehandlinganhörigstödbehandling av spelmissbrukspelberoende behandlinghoppgruppterapispelberoendespelproblemöppenvårdsbehandling spelberoendeöppenvårdspelfrihetenrelationell terapispel om pengarsjälvhjälpsgrupper spelberoendeberoendevårdöppenvård spelberoendegemenskapspelberoende hjälpbehandling spelmissbrukhjällptillsjälvhjälp