Många söker hjälp för sitt spelberoende!

12 november

Många söker hjälp för sitt spelberoende!

Pressrelease

Öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten har tidigare rapporterat om en markant ökning av antalet hjälpsökande under pandemin. Nu under hösten ser den trenden ut att hålla i sig. 

Så här såg fördelningen av antalet hjälpsökande ut under oktober månad 2021.

Totalt antal hjälpsökande: 785 stycken

Antal män: 443 stycken Antal kvinnor: 342 stycken

Genomsnittsålder: 32 år

Statistiken är baserad på personer som bett om hjälp via Spelfrihetens samtliga kontaktytor vilket innebär alla sociala medier, helpline, chatt, självhjälpsmöten och mail.

Vanligaste spelformerna:

 • Nätkasino 6 av 10
  • Sportspel 2 av 10
  • Trav 1 av 10
  • Poker 1 av 10

  Genomsnitt av alla hjälpsökande som är spärrade på spelpaus.se: 9 av 10

  - Tittar vi på föregående år så är det alltid en uppgång av hjälpsökande runt höst och vinter. Många som nått någon form av botten och vill därför försöka göra en förändring innan årets slut alternativt inleda det nya året på ett sundare sätt berättar Adam Kirstein Reuterswärd marknadschef på Spelfriheten.

  Ämnen

  individual terapispelberoendeigenkänningstöd till anhörigaspel om pengarbehandling spelberoendeöppenvårdsbehandlingmedberoendespelberoende behandlingöppenvårdsbehandling spelberoendegestaltterapianhörigbehandlingöppenvård spelberoendeberoendevårdsjälvhjälpsgrupper spelberoendehjällptillsjälvhjälpmotiverande samtalgruppterapiexistensiellterapispelfrihetenspelbehandlinghoppsjälvhjälpspelproblemöppenvårdspelmissbruk behandlingbehandling spelmissbrukhasardspelsyndrombehandling spelproblemrelationell terapianhörigstödspelmissbrukkidnappad hjärnakognitiv beteendeterapibehandling av spelmissbruksluta spelabehandling av spelberoendegemenskap